Een kijkje in vele keukens

woensdag 19 mei 2021

Samen slimmer in communicatie

Dorothé Roubos vertelt wat het interview met Koningin Maxima op 17 mei jl. te maken heeft met Cantrijn en welke rol zij binnen onze organisatie vervult.

"Ik heb vol bewondering gekeken naar het interview met Koningin Maxima op 17 mei jl. Hoe zij actief is als verbinder bij tal van samenwerkende organisaties, zowel nationaal als internationaal. Het is een mooi voorbeeld van hoe velen in Nederland zich actief inzetten voor een belang van één of meerdere samenwerkende organisaties al dan niet op vrijwillige basis. Of het nu een vereniging, fonds, projectorganisatie, samenwerkingsverband, kennisplatform, community of stichting is….alle vormen heb ik al eens voorbij zien komen waar ik een mooie bijdrage aan mocht leveren.

Want dat is waar ik iedere dag mee bezig mag zijn bij Cantrijn. Dit soort organisaties blij maken met mijn expertise: communicatie!

Het mooie aan mijn werk is dat ik een kijkje mag nemen in vele keukens. Van branche- en beroepsverenigingen in de bouw, medische sector en overheid, maar ook communities en netwerkplatformen. Ieder op hun eigen manier staan zij voor veelal dezelfde type communicatie-uitdagingen. De ene heeft te maken met ledenwerving, ledenbinding en de ander wil hun vakgebied op de kaart zetten of zoekt naar manieren om fondsen te werven. Ik ga die uitdaging graag aan en zet deze om d.m.v. van strategisch advies, een tactisch plan en het projectmanagement tijdens de uitvoering. Met een team van collega's en partners om mij heen zorgt Cantrijn voor het totaalplaatje. Kennis delen en elkaars expertise benutten is hierin de succesfactor.

Wil je ook kennis delen?

Herken je dit verhaal of heb je ook een vergelijkbare communicatie-uitdaging? Laten we connecten en eens een afspraak maken. Wellicht geeft "mijn opschrijfboekje" wel een antwoord op jouw uitdaging."

#Samen slimmer in communicatie

Sluiten