Het algemeen belang boven het eigenbelang

woensdag 13 januari 2021

Cantrijn verzorgt het secretariaat voor verschillende grote serviceclubs in Nederland. Goed doen voor de samenleving, dat is waarvoor deze organisaties bestaan. Op deze plaats stellen we JCI, Lions en Rotary graag nader aan je voor.

JCI: learning by doing

Junior Chamber International, of de Junior Kamer in het Nederlands, is de serviceclub voor young professionals tot 40 jaar. In JCI vinden zij een vereniging waarbinnen ze zich zakelijk kunnen ontwikkelen, een netwerk opbouwen (met nationale en internationale contacten) en een bijdrage kunnen leveren aan de lokale maatschappij.

JCI-leden staan vaak aan het begin van hun werkzame carrière als zij lid worden en mogen lid blijven tot hun veertigste levensjaar, daarna ‘knakken’ zij en zit hun tijd erop. De opgedane connecties en de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn, in deze fase van hun loopbaan, zeer waardevol. ‘Voor mij persoonlijk waren de persoonlijke trainingen die aangeboden worden een belangrijke reden om lid te worden’, vertelt Jozé Danen, Secretaris-Generaal van JCI Nederland in 2020. ‘JCI biedt je de mogelijkheden om dingen te leren of functies op te pakken. Onder het motto ‘one year to lead’ is de vereniging daar ook op ingericht. Wil je leren leidinggeven of jezelf financieel ontwikkelen, dan kun je een jaar voorzitter of penningmeester worden van je eigen Kamer. Heb je inspiratie om trainer te worden, dan kun je een trainingscyclus doorlopen en JCI-trainer worden. Ik zie JCI als een veilige omgeving waarin je allerlei competenties en vaardigheden kunt ontwikkelen.’

In Nederland heeft JCI momenteel 84 Kamers die zich vanuit hun eigen identiteit en op hun eigen manier lokaal maatschappelijk inzetten. Het zakelijke aspect komt terug door daarbij ook het eigen netwerk aan te spreken of door sponsoring op te halen. Cantrijn beheert het dagelijks secretariaat voor JCI Nederland met betrekking tot post, telefoon en e-mail en notuleert onder andere bij de drie jaarlijkse landelijke congressen. ‘Jannick de Wit van Cantrijn heeft inmiddels een behoorlijke kennis van de vereniging. Zij voert ook de eerste enthousiaste gesprekken met potentiële kandidaat-leden. Ze zou makkelijk zelf lid kunnen worden.’

Lions: we serve!

De Lionsorganisatie is één van de grootste non-gouvernementele organisaties ter wereld. De Lions stellen zich zelf ten dienste van de samenleving en doen dat middels fondsenwerving en persoonlijke inzet.

Van oudsher hebben de Lions de reputatie van een club voor oudere heren, maar dat beeld is al lang niet meer terecht, als het dat überhaupt ooit is geweest. Van de 484 Lionsclubs in Nederland zijn er nog altijd wel 267 mannenclubs, weet Peter van Es, secretaris van de GouverneursRaad. Maar vrouwenclubs (27), gemengde clubs (142) en de jongerenclubs (Leo’s, dit zijn er 25) zijn druk bezig met de inhaalslag.

De Lions hebben zelf de vrijheid om activiteiten te ontplooien onder het overkoepelende motto: We Serve. Peter onderscheidt drie verschillende bezigheden: ‘Er is de fondsenwerving voor goede doelen, van lokaal tot internationaal. Mijn eigen club is bijvoorbeeld twee jaar bezig geweest met het inzamelen van geld voor een nieuwe vleugel aan een kinderziekenhuis in Zambia. Al het opgehaalde geld gaat overigens direct naar het goede doel. Kosten voor organisatie van de activiteiten komen voor rekening van de Lions zelf.’

‘Daarnaast serven we de community. Er zijn clubs die pubquizzen houden om geld op te halen en mensen een leuke avond te bezorgen, andere clubs organiseren evenementen voor ouderen, zoals concerten of kerstdiners. De ene club is ambitieuzer in de fondsenwerving, ergens anders trekken leden erop uit om het bos te onderhouden terwijl weer een andere club allerlei projecten opzet op het gebied van laaggeletterdheid.’

Ten slotte is er het sociale aspect waarvoor onderling activiteiten ondernomen worden, want de Lions zijn evengoed vriendenclubs.

De Lionsorganisatie wordt bestuurd door vrijwilligers. ‘Cantrijn helpt ons aan continuïteit’, stelt Peter van Es. ‘Op administratief vlak, maar ook bij het faciliteren van vergaderen bijvoorbeeld. Door corona moesten we onze voorjaarsconventie voor het eerst online houden. Zulke zaken maakt Cantrijn mogelijk voor ons.’

Rotary: People of Action

1,2 miljoen Rotaryleden in 36 duizend clubs zetten zich over de hele wereld in voor de lokale, nationale en internationale samenleving. ‘Dat doen we vanuit onze professie’, vertelt Ron Bolderman, Rotary-gouverneur 2020-2021 van district Midden-Nederland. ‘We nemen allen onze eigen expertise mee. In mijn geval is dat transport en mobiliteit. Zijn daar binnen mijn club vraagstukken over voor serviceprojecten, dan wordt er bij mij aangeklopt. Service above self is Rotary’s motto: dus het eigenbelang is ondergeschikt aan het algemeen belang.’

De meeste Rotaryclubs zijn gemengd en Rotary omarmt diversiteit en inclusiviteit. ‘De eerste vrouwelijke Rotary International president is genomineerd voor het Rotaryjaar 2022-2023: de Canadese Jennifer E. Jones.’

Rotaryclubs zetten zich in voor goede doelen naar keuze. Lokaal, regionaal, nationaal of internationaal. Als initiator en drijvende kracht heeft Rotary door de jaren heen een cruciale rol gespeeld bij het uitbannen van polio wereldwijd. ‘Afgelopen zomer is Afrika poliovrij verklaard. Een enorm resultaat. Van jaarlijks meer dan 300.000 poliogevallen wereldwijd begin jaren tachtig restten vorig jaar nog 179 gevallen in Pakistan en Afghanistan. Ook die gaan wij uitbannen!’

‘Internationale initiatieven als End Plastic Soup, waterputten voor gemeenschappen in Afrika en natuurlijk End Polio Now steunt Rotary niet alleen met geld maar vooral ook met extra handen. Wij zijn tenslotte People of Action.’

‘Cantrijn is voor Rotary een secretariaat on demand. Hoe mooi en helemaal van deze tijd is dat! Cantrijn is in staat om op en af te schalen en zo de pieken en dalen qua drukte op te vangen. Gorinchem is als centrale plek in Nederland bovendien een mooie verbinding tussen onze zeven districten. Ik ervaar de samenwerking als heel vruchtbaar.’

Sluiten