Nieuws

Jong DNA bijeenkomst generaties in verenigingen!

donderdag 17 januari 2019

Nadat 2018 een start is gemaakt met het netwerk Jong DNA, zal op donderdag 24 januari de eerste bijeenkomst van Jong DNA in 2019 plaatsvinden. Wij organiseren deze keer de bijeenkomst en alle jong verenigingsprofessionals zijn van harte uitgenodigd. Het doel is om aan de hand van korte presentaties vier ‘best practises’ inzichtelijk te maken en op basis hiervan van elkaar te leren. Uiteraard is er ook tijd voor een drankje na afloop.Het thema van de middag is ‘Generaties in verenigingen’: vier totaal verschillende verenigingen met elk een eigen generatiespecifieke uitdaging of oplossing.Meer informatie en aanmelden

Lees meer

Succesvolle samenwerking met Rotary

woensdag 22 augustus 2018

De Rotary heeft in haar eigen magazine van augustus 2018 aandacht geschonken aan de samenwerking tussen Cantrijn en de Rotary. Begin 2016 hebben we de taken van het RAN-kantoor uit Amsterdam overgenomen. Izaäk Buwalda, oud-gouverneur van district Noord-Nederland en voorzitter van het Gouverneursberaad 2015-2016 vertelt in het magazine over de overstap naar Cantrijn: “We kozen, op advies van het RAN-bestuur, ervoor de kantoordiensten uit te besteden aan servicebureau Cantrijn. Dit bureau heeft meerdere serviceclubs als klant. In ons contract wordt een aantal vaste diensten geleverd, daarnaast kunnen we op maat diensten inkopen. Er is meer controle op onze uitgaven, we geven minder geld uit, we zijn goed bereikbaar er wordt efficiënter gewerkt. Enkele RAN-bestuursleden die eerder vrijwillig veel administratie moesten verrichten, hebben deze taken overgedragen aan Cantrijn. We hebben nu een eigentijds kantoor dat goed en effectief functioneert.” Benieuwd naar wat wij vanuit Cantrijn kunnen bieden? Klik hier.

Lees meer

Cantrijn feliciteert de VNVA met 85-jarig jubileum

maandag 2 juli 2018

Cantrijn en Meet and C feliciteren de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) met hun 85-jarig jubileum. Ter gelegenheid van hun jubileum organiseert de VNVA op 6 oktober een Lustrumcongres. In aanloop naar het lustrum organiseert de VNVA een veiling voor het goede doel: bestrijding Pelvic Organ Prolapse in Nepal. Cantrijn en Meet and C slaan de handen in één en dragen hier graag aan bij door een verschillende vergaderarrangementen aan te bieden. Zo biedt Cantrijn een compleet Vergaderarrangement, inclusief verslaglegging door een van onze notulisten. Meet and C biedt een Vergaderarrangement én een Flexplekabonnement voor een maand. Interesse? Breng je bod uit en steun het goede doel!

Lees meer

Succesvolle DNA Q-sessie over kwaliteit

vrijdag 18 mei 2018

Gisteren organiseerde we een DNA Q-sessie over kwaliteitsborging. Een bijeenkomst waarbij Sandra Henke van VRO Knowledge Centre. en Michiel Wesseling van de Opleiding & Registratie van Artsenfederatie KNMG hun verhaal vertelde toegespitst op de kwaliteit binnen verenigingen en organisaties. Enkele uitspraken tijdens de Q-sessie:"Als je maar 50 km mag rijden is het veiliger om 50 te rijden, dan te controleren of iedereen 50 rijd en niet 70".kwaliteitscertificering doe je niet voor het papiertje, maar doe je voor je organisatie".Een uitgebreider verhaal volgt binnenkort.

Lees meer

DNA Q-sessie Kwaliteitsborging

woensdag 25 april 2018

Keurmerken, registers, certificaten, steeds meer organisaties zijn bezig met het vastleggen van kwaliteit. Er zijn verschillende redenen om dat te doen, zoals een wettelijke verplichting, onderscheiden in de markt of om aan te tonen welk belang je er zelf aan hecht.Ook binnen dit thema vinden ontwikkelingen en verschuivingen plaats. Waar eerst extern kwaliteitstoezicht de standaard was, zie je dit zowel in de bedrijfs- als in de verenigingswereld verschuiven naar toezicht op zelftoezicht.Op donderdag 17 mei organiseren wij deze DNA Q-sessie in samenwerking met Sandra Henke, director van VRO Knowledge Centre en Michiel Wesseling, directeur Opleiding & Registratie van Artsenfederatie KNMG. Zij geven inzicht en toelichting op deze ontwikkelingen, de consequenties en de afwegingen die zij hierin maken.Aanmelden voor deze Q-sessie kan via de site van de Nederlandse Associatie of mail voor meer informatie naar marketing@cantrijn.nl.

Lees meer

Cantrijn ondersteunt het JCI Wereldcongres!

donderdag 24 augustus 2017

Dit jaar wordt in Nederland het JCI Wereldcongres georganiseerd. Van maandag 6 november tot en met 11 november komen er 5.500 JCI-leden over heel de wereld naar RAI Amsterdam om een fantastisch programma waar o.a. Kofi Annan komt als een van de keynote-sprekers.Ontzettend mooi om te zien dat Nederland via dit congres ook op de kaart wordt gezet. Wij ondersteunen het Wereldcongres op het gebied van financiële administratie en secretariële ondersteuning gedurende de aanloop naar het congres. We wensen JCI ontzettend veel succes met de voorbereidingen!

Lees meer

LVLB professionaliseert verder met Cantrijn

maandag 3 juli 2017

Voor de ondersteuning van alle verenigingsactiviteiten werkt de LVLB vanaf juni 2017 samen met Cantrijn!Het LVLB-team van Cantrijn draagt zorg voor de ondersteuning van het bestuur en commissies, fungeert als aanspreekpunt voor leden en neemt onder andere ook de ledenadministratie en de LVLB-community onder haar hoede. Voorts kiest de LVLB domicilie ten kantore van Cantrijn in Gorinchem. De Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) is een actieve vereniging van zo’n 200 gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden die kennis ontwikkelen en uitwisselen over heffing en invordering van lokale belastingen.

Lees meer

DNA lanceert programma jaarcongres 2017

maandag 8 mei 2017

De Nederlandse Associatie (Cantrijn is trots lid!) lanceert het programma van het jaarcongres Deel de Toekomst: “Verenigingen kunnen op heel veel manieren een belangrijke rol spelen. Ze faciliteren leden in hun innovatieve processen, ze prikkelen de sector of het domein van de vereniging tot ontwikkeling met nieuwe inzichten en kennis. En hebben de mooie en belangrijke uitdaging om blijvend te verbinden, juist in deze tijd!”Boek hier je ticket: http://www.vm-online.nl/vm-nieuws/nieuws-archief/nieuws-details/28960/dna-lanceert-programma-jaarcongres-2017-boek-nu-je-ticket

Lees meer

Certificering als kers op de taart

dinsdag 14 februari 2017

Trots zijn we met het behalen van onze ISO-certificering. Het is nooit een doel op zich geweest, maar het certificaat is een mooie bekroning op ons professionaliseringstraject. Als organisatie willen wij continuïteit bieden en dat kenmerkt zich door het gebruik maken van herkenbare Cantrijn werkprocessen. Dat maakt het mogelijk om te allen tijde te voldoen aan het continuïteitsvraagstuk en de efficiëntie waar de klant voor kiest op het moment dat hij met Cantrijn in zee gaat. Naast Cantrijn zijn ook de andere C-merken gecertificeerd. Meer informatie over het certificaat is hier te vinden.

Lees meer

Ondersteuning bij klachten en geschillen

donderdag 5 januari 2017

Per 1 januari hebben we een tweetal nieuwe klanten mogen verwelkomen; de Geschilleninstantie Mondzorg en de Geschillencommissie Psychische Zorg. We bieden secretariële en financieel administratieve ondersteuning om de geschillenbeslechting op een zo goed mogelijke manier te kunnen uitvoeren. Deze ondersteuningsvorm komt voort vanuit een nieuwe wettelijke verplichting per 1 januari 2017 om de consument een loket te bieden zonder direct de rechtelijke macht te moeten raadplegen. Dat loket bieden wij vanaf heden!

Lees meer
Sluiten