Projecten

Processen efficiënter inregelen

Wanneer we een nieuwe klant overnemen, zijn we altijd kritisch op de werkprocessen. De Rotary heeft een magazine dat periodiek uitkomt, waarbij advertenties geplaatst kunnen worden. Dit bleek een zeer tijdrovende klus. Na overleg met communicatie-collega’s is een voorstel tot digitalisering uitgebra...

Meerwaarde voor lidmaatschap door projectrichtlijn

Voor de Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland is in samenspraak met de bond en Cantrijn de beoordelingsrichtlijn voor bedrijfsprocessen ontwikkeld. Deze wordt nu door alle leden als leidraad gebruikt en biedt een mooie extra meerwaarde voor het lidmaatschap.

Advies wet bescherming persoonsgegevens en datalekken

De wet bescherming persoonsgegevens is ook bij verenigingen een belangrijk gegeven. Met de komst van de meldplicht datalekken, is het van belang dat er binnen verenigingen procedures zijn om aan de wetgeving te voldoen. Dit is o.a. het privacy statement richting de leden en duidelijke afspraken met ...

Snel toegankelijke website voor NVSHA

Het doel van de NVSHA is een gelijkwaardige hoge kwaliteit van zorg op alle spoedeisende hulp afdelingen door SEH-artsen die 24/7 aanwezig zijn. Daarbij is een jonge, hippe en toegankelijke website van uiterst belang. Gezamenlijk hebben we gebrainstormd over de look en feel van de website en vervol...

Nieuwe website VKGN

De nieuwe website van de VKGN is gelanceerd. Belangrijkste doelstelling was gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en goed schaalbaar op alle devices. De website bevat een besloten deel inclusief een koppeling met cMember.

Sluiten