Samenwerkingsmanagement

Processen efficiënter inregelen

Wanneer we een nieuwe klant overnemen, zijn we altijd kritisch op de werkprocessen. De Rotary heeft een magazine dat periodiek uitkomt, waarbij advertenties geplaatst kunnen worden. Dit bleek een zeer tijdrovende klus. Na overleg met communicatie-collega’s is een voorstel tot digitalisering uitgebra...

Meerwaarde voor lidmaatschap door projectrichtlijn

Voor de Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland is in samenspraak met de bond en Cantrijn de beoordelingsrichtlijn voor bedrijfsprocessen ontwikkeld. Deze wordt nu door alle leden als leidraad gebruikt en biedt een mooie extra meerwaarde voor het lidmaatschap.

Advies wet bescherming persoonsgegevens en datalekken

De wet bescherming persoonsgegevens is ook bij verenigingen een belangrijk gegeven. Met de komst van de meldplicht datalekken, is het van belang dat er binnen verenigingen procedures zijn om aan de wetgeving te voldoen. Dit is o.a. het privacy statement richting de leden en duidelijke afspraken met ...

Sluiten