Processen efficiënter inregelen

Wanneer we een nieuwe klant overnemen, zijn we altijd kritisch op de werkprocessen. De Rotary heeft een magazine dat periodiek uitkomt, waarbij advertenties geplaatst kunnen worden. Dit bleek een zeer tijdrovende klus. Na overleg met communicatie-collega’s is een voorstel tot digitalisering uitgebracht aan het bestuur. We zijn enkele maanden verder en de website is voorzien van een tool waardoor de totale afhandeling, inclusief iDealbetaling, direct online wordt geregeld. Duidelijk én tijdbesparend voor alle partijen!

Sluiten