Financiële administratie

De financiële administratie is de ruggengraat van jouw organisatie. Onze administrateurs en boekhoudkundige medewerkers staan continu borg voor heldere cijfers. Van inrichting van financiële projectadministratie tot aan verantwoordingstrajecten richting subsidieverstrekkers.

Vanzelfsprekend zorgen wij voor het crediteuren- en debiteurenbeheer, de jaarlijkse contributieronde eventueel met automatisch incasso en financiële rapportages voor een bestuursvergadering. Tevens ondersteunen we de penningmeester bij het opstellen van de begroting, de jaarstukken en de begeleiding richting de kascontrolecommissie. Zo hoeft de penningmeester geen kennis van financiële zaken te hebben om deze rol goed te kunnen vervullen. Een geruststellende gedachte!

Sluiten