Samenwerkingsmanagement

Er wordt steeds meer samengewerkt tussen organisaties op allerlei gebieden en in tal van vormen. Overal waar tussen organisaties wordt samengewerkt, is er behoefte aan ondersteuning en onderlinge coördinatie door gekwalificeerde mensen. Binnen Cantrijn hebben wij accountmanagers die als sleutelfiguur fungeren voor jouw organisatie.

Voor verenigingen en stichtingen vervullen wij de rol van verenigingsmanager of ambtelijk secretaris en binnen projectorganisaties opereren onze ondersteuners als assistent-projectleider of directieassistent. Als operationele rechterhand van het bestuur of het management signaleren wij relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, onderhouden wij contacten met alle relevante stakeholders en zorgen wij voor de juiste actie op het juiste moment.

Casuïstiek
annoncetool
Processen efficiënter inregelen

Wanneer we een nieuwe klant overnemen, zijn we altijd kritisch op de werkprocessen. De Rotary heeft een magazine dat periodiek uitkomt, waarbij advertenties geplaatst kunnen worden. Dit bleek een zeer...

BRL vtn
Meerwaarde voor lidmaatschap door projectrichtlijn

Voor de Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland is in samenspraak met de bond en Cantrijn de beoordelingsrichtlijn voor bedrijfsprocessen ontwikkeld. Deze wordt nu door alle leden als leidraad gebr...

afbeelding data
Advies wet bescherming persoonsgegevens en datalekken

De wet bescherming persoonsgegevens is ook bij verenigingen een belangrijk gegeven. Met de komst van de meldplicht datalekken, is het van belang dat er binnen verenigingen procedures zijn om aan de we...

Sluiten