Samenwerkingsmanagement

Er wordt steeds meer samengewerkt tussen organisaties op allerlei gebieden en in tal van vormen. Overal waar tussen organisaties wordt samengewerkt, is er behoefte aan ondersteuning en onderlinge coördinatie door gekwalificeerde mensen. Binnen Cantrijn hebben wij accountmanagers die als sleutelfiguur fungeren voor jouw organisatie.

Voor verenigingen en stichtingen vervullen wij de rol van verenigingsmanager of ambtelijk secretaris en binnen projectorganisaties opereren onze ondersteuners als assistent-projectleider of directieassistent. Als operationele rechterhand van het bestuur of het management signaleren wij relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, onderhouden wij contacten met alle relevante stakeholders en zorgen wij voor de juiste actie op het juiste moment.

Sluiten