Edward 2

Edward van der Meijden

Directeur Stuur een bericht 0183 620 066
Terug naar overzicht

Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland

De Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland is opgericht op advies van de nationale tennisbond, de KNLTB en door enkele pioniersbedrijven. Padel is een sterk opkomende racketsport, een soort mix van tennis en squash. Steeds meer tennisverenigingen laten padelbanen aanleggen op hun complex om ook deze populaire sport te kunnen aanbieden. Deze banen moeten wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

De tennisbond had daarom behoefte aan een gesprekspartner namens de bedrijven die padelbanen kunnen aanleggen, net zoals er al de Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland (VTN) is namens de bouwers van tennisbanen. Zo’n vereniging waarborgt dat aangesloten bedrijven banen aanleggen die aan gestelde normen voldoen en dat ze aanspreekbaar zijn op de geleverde kwaliteit.

Cantrijn ondersteunt de VTN al sinds deze organisatie geprofessionaliseerd werd, teneinde de rol van onafhankelijk gesprekspartner van de KNLTB goed in te vullen. Edward: ,,Wij hebben daarvoor onder andere een reglement van toetreding gerealiseerd en een werkwijze om geschillen op te lossen. Zelf ben ik ambtelijk secretaris van de VTN. Zo raakte ik ook betrokken bij de introductie van padel en de oprichting van de VPN.’’

Een padelbaan aanleggen is iets wezenlijk anders dan een tennisbaan, want: ,,Je speelt padel in een kooi en dat is een bouwwerk. Daarvoor gelden hele andere richtlijnen dan voor een tennisbaan. Gelukkig zat ik, vanuit mijn rol bij andere bouw gerelateerde verenigingen, al vrij diep in de bouwregelgeving.’’

,,Wat we met de oprichting van de VPN hebben gecreëerd is een level playing field voor aannemers. Iedereen weet nu aan welke eisen een padelbaan moet voldoen. Maar dat niet alleen: we hebben ook richtlijnen opgesteld voor ambtenaren, waarmee zij aanvragen voor de realisatie van een padelbaan kunnen beoordelen. Daarvoor hebben we om tafel gezeten met de tennisbond, die padel heeft omarmd, Kiwa ISA Sport als keuringsinstantie en met het COBC, gelieerd aan de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht. Op basis van de opgestelde normen en richtlijnen worden padelbanen aangelegd en gekeurd. Via VPN brengen aannemers hun kennis en ervaring in en wordt gezamenlijk gewerkt aan de borging van bouwkwaliteit.

Sluiten