Project & Interim

Ook voor projecten of tijdelijke inzet op locatie heeft Cantrijn altijd passende oplossingen. Een greep uit onze dienstverlening:

Verslaglegging van vergaderingen

Van directie- en RvC-vergaderingen tot bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, van alle denkbare bijeenkomsten maken onze notulisten een helder verslag.

Out- en insourcing van deeltaken

Heeft jouw organisaties voor specifieke ondersteunende werkzaamheden zelf onvoldoende deskundigheid of capaciteit beschikbaar? Of wil je voor deze taken geen eigen medewerkers in dienst nemen of houden? Over deze vraagstukken denken wij graag met je mee. We bieden passende oplossingen door deze werkzaamheden ‘over te nemen’. Onze mensen opereren uit naam van jouw organisatie, vanuit onze en/of jouw locatie, onder onze regie en op basis van heldere prestatieafspraken.

Tijdelijke inzet op locatie

Behoefte aan extra ondersteuningscapaciteit of tijdelijke vervanging van een eigen medewerker? Op het secretariaat, binnen de financiële administratie of op een van de andere stafafdelingen? We beschikken over een speciaal ‘flexteam’ met professionals vanuit verschillende disciplines.

Informeer naar de mogelijkheden!
Sluiten