Financiën & HR

‘Geld’ en ‘mensen’, de ruggengraat van jouw organisatie, bij Cantrijn in goede handen.

Financiële administratie

Als jouw financiële afdeling 'op afstand' verzorgen wij het complete debiteurenbeheer, de boekhouding alle voorkomende rapportages en de jaarverslaglegging. Voor ledenorganisaties versturen we o.a. contributiefacturen en incasseren we deze zo mogelijk automatisch. Penningmeesters ondersteunen we bij het opstellen van de begroting, de jaarstukken en de begeleiding richting de kascontrolecommissie. Een geruststellende gedachte!

HR-diensten

Voor organisaties zonder eigen HR-afdeling verzorgen wij het complete personeelsbeleid. Ook zijn we inzetbaar voor het begeleiden en uitvoeren van specifieke HR-projecten. We ontzorgen onze opdrachtgevers op alle aspecten van ‘instroom’, ‘doorstroom’ en ‘uitstroom’ van medewerkers. Denk hierbij aan o.a. werving en selectie, functieprofielen, arbeidscontracten, personeelsregelingen, personeelsadministratie, verzuimbegeleiding, scholing en ontwikkeling, functioneren en beoordelen, conflictbemiddeling en ontslag. Wij pakken het allemaal voor je op!

Informeer naar de mogelijkheden!
Klantcases
Lions-GrootGooisDictee 2018-1
Lions: we serve!

De Lionsorganisatie is één van de grootste non-gouvernementele organisaties ter wereld. De Lions stellen zich zelf ten dienste van de samenleving en doen dat middels fondsenwerving en persoonlijke inz...

polio
Rotary: People of Action

1,2 miljoen Rotaryleden in 36 duizend clubs zetten zich over de hele wereld in voor de lokale, nationale en internationale samenleving. ‘Dat doen we vanuit onze professie’, vertelt Ron Bolderman, Rota...

Sluiten