Onze clusters

Binnen Cantrijn hebben we de expertise van onze collega’s gebundeld in sectorspecifieke clusters. Zo profiteren onze klanten van de aanwezige marktkennis en ervaringen van het totale team!

Cluster 'medisch'

Wetenschappelijke beroepsverenigingen, samenwerkingsverbanden van artsen en medisch specialisten en medische projectorganisaties. Zo maar een greep uit de diversiteit aan opdrachtgevers waarvoor ons cluster ‘medisch’ actief is. Zowel bestuurders als commissies maken gebruik van onze diensten, niet in de laatste plaats omdat we hun speelveld kennen en nagenoeg alles weten van o.a. registraties, herregistraties, accreditaties, visitaties en de uitwerking van richtlijnen.

Meer weten?

Cluster 'bouw'

Of het nu gaat om woningbouw, utiliteitsbouw of om infrastructurele projecten, de bouwsector staat voor grote uitdagingen. Kwaliteit, duurzaamheid en circulariteit zijn de leidende thema’s. Actuele kennis op deze gebieden is gebundeld in ons cluster ‘bouw’. Al sinds jaar en dag ondersteunen we bestuurders van tal van brancheverenigingen, projectorganisaties en (samenwerkende) woningbouwverenigingen. Van bouwregelgeving, kwaliteitsborging tot aan geschillenregelingen, onze collega’s opereren als “spin in het bouw-web”!

Meer weten?

Cluster 'openbaar bestuur'

Overal waar samengewerkt wordt, is behoefte aan coördinatie en ondersteuning. Vanuit deze gedachte opereert ook ons cluster ‘openbaar bestuur’. Samenwerking tussen overheidsorganisaties onderling, tussen gemeenten en private partijen of tussen vakspecialisten binnen overheidsorganisaties. Cantrijn organiseert het verbindende secretariaat en de communicatie-infrastructuur. Binnen ons cluster ‘openbaar bestuur’ is juridische en bestuurskundige kennis in huis en ervaring op het gebied van burgerparticipatie, de omgevingswet, omgevingsrecht, basisregistraties, belastingen en andere publieke taken. Ook nemen onze specialisten graag het ambtelijk secretariaat op zich van bijvoorbeeld een bezwaarschriftencommissie, klachtencommissie of OR.

Meer weten?
Sluiten