15

Joke Selhorst

Senior bestuurssecretaris Stuur een bericht 0183 620 066
Terug naar overzicht

Verenigingsmanagement met flexibele ondersteuning

Voor veel branche- en beroepsverenigingen is het brede ondersteunende werk van Cantrijn onmisbaar. Een mooi voorbeeld is de Nederlands Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG). Directeur Marijke van Bork en verenigingsmanager Joke Selhorst van Cantrijn vertellen hoe hun hechte samenwerking vorm krijgt.

Welke belangen dient de NVVG? En voor wie?

Marijke van Bork: ,,De NVVG is de wetenschappelijke vereniging voor verzekeringsartsen. Zij zijn werkzaam in de sociale zekerheid bij UWV of bij particuliere verzekeraars zoals bijvoorbeeld Movir. Verzekeringsartsen zijn sociaal geneeskundig specialisten. De verzekeringsartsen beoordelen met name arbeidsongeschiktheid. Zij vertalen ziekte naar belastbaarheid ten aanzien van werk. Wat zijn de mogelijkheden voor iemand om te hervatten in passende arbeid? Zijn er voorzieningen nodig om arbeid te verrichten? Hoe kunnen mensen met een beperking weer participeren in de maatschappij?

“Kan de stukadoor met ernstige rugklachten weer deelnemen in niet zwaar werk?”. In Nederland is er bewust voor gekozen om deze beoordelingen niet bij de curatieve artsen te leggen, maar bij de verzekeringsartsen. Het is een heel breed vakgebied. De verzekeringsarts krijgt te maken met mensen, die zowel ten gevolgde van psychische klachten als lichamelijke klachten niet kunnen werken.

,,Onze Wetenschappelijke Vereniging behartigt de belangen van onze professie. We stimuleren wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelen richtlijnen ten behoeve van uniformiteit in beoordeling en we bewaken de kwaliteit van onze specialistenopleiding, maar ook de kwaliteit van ons vak. De NVVG bekleedt een behoorlijk centrale positie. We sluiten aan bij vele overleggen. Van KNMG, richtlijncommissies, ethische commissies, opleidingen aan universiteiten tot overleggen bij het ministerie van SZW.

Hoe is de NVVG georganiseerd?

Marijke: ,,Met vrijwilligers die dit allemaal naast hun werk moeten doen. Onze voorzitter, Rob Kok vormt samen met mij als directeur en Joke als beleidsmedewerker/verenigingsmanager vanuit Cantrijn, het vaste verenigingsbureau.’’

,,We hebben wel veel leden die zich actief inzetten in commissies, werkgroepen en bij actuele zaken, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn. Joke loopt al heel lang mee binnen de NVVG. Dat is voor ons enorm waardevol. Zij weet daardoor precies welke leden de specifieke kennis hebben om een bijdrage te leveren aan zo’n proces. Dit is overigens maar een klein aspect van de kennis van Joke, die is veel breder. Zij is een beleidswerker die het centrale punt is binnen de organisatie NVVG.’’

Marijke: ,,Het is buitengewoon plezierig om een vereniging als deze te besturen met ondersteuning van Cantrijn. Wij zijn typisch een vereniging die te groot is voor servet en te klein voor tafellaken. We zitten wel met de minister aan tafel, maar hebben geen grote organisatie met eigen werknemers. Wij floreren dankzij de rol die Cantrijn binnen de NVVG vervult. We krijgen regelmatig complimenten voor de hoeveelheid werk die we daardoor gedaan krijgen.’’

Joke Selhorst: ,,Vanuit Cantrijn werk ik zo’n 24 uur per week voor de NVVG als verenigingsmanager. Alle werkzaamheden en vragen op secretarieel, financieel en bestuurlijk vlak komen via mij binnen, maar deze worden niet alleen door mij uitgevoerd. Binnen Cantrijn staat een team met specialisten naast mij. Als er bijvoorbeeld een website gebouwd moet worden, kristalliseer ik samen met het bestuur de wensen en visie uit en bespreek dit dan met de webbouwers die vervolgens de website ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor de financiële administratie, de ledenadministratie, de digitale nieuwsbrief, de ondersteuning van de commissies, etc. etc. Vanuit mijn rol als verenigingsmanager ben ik goed op de hoogte van alles wat er binnen de vereniging speelt en kan ik meewerken aan de beleidsvorming binnen de vereniging en tegelijkertijd praktische activiteiten uitzetten bij de diverse Cantrijn collega’s. Met deze werkwijze wordt ieders expertise benut en wordt de vereniging en het bestuur maximaal ondersteund”.

De spin in het web dus?

Joke: ,,Als verenigingsmanager is het belangrijk aan alle kanten voeling te houden met de vereniging, maar ook met de collega’s binnen Cantrijn. Mijn grote kracht is dat ik goed vooruit kan denken, organiseren en strategie bepalen. Ik voorzie het bestuur tijdig van informatie, start ruim van tevoren met het uitwerken van wetenschappelijke programma’s en symposia, breng kennisvragen en expertise bij elkaar, initieer activiteiten, etc. Tegelijkertijd probeer ik ervoor te zorgen dat werkzaamheden vanuit de vereniging niet pas op het laatste moment aan collega’s worden voorgelegd, maar kunnen worden ingepland.

De ene week is er meer secretariële ondersteuning nodig, de andere week vraagt de financiële administratie meer aandacht of er is extra tijd nodig voor bijvoorbeeld het opstellen van een nieuwsbrief of het moderaten van een digitale vergadering. Dat is eigenlijk nooit een probleem omdat we met elkaar een flexibel team vormen.’’

Marijke: ,,Die flexibiliteit is voor ons heel belangrijk. Als ik een ledenpanel zou moeten opzetten, moet ik het wiel opnieuw uitvinden. Daar heb ik absoluut de tijd niet voor. Cantrijn is daarvoor onmisbaar binnen de NVVG. Joke en ik overleggen een of twee keer in de week samen en hebben tweewekelijks een trilateraal met voorzitter Rob Kok erbij, dat zijn zeer waardevolle overleggen. Joke is zó ingevoerd binnen onze organisatie dat ze ons regelmatig inhoudelijk adviseert over beleidszaken. En we nemen haar mening zeer serieus.’’

Sluiten