Lions: we serve!

De Lionsorganisatie is één van de grootste non-gouvernementele organisaties ter wereld. De Lions stellen zich zelf ten dienste van de samenleving en doen dat middels fondsenwerving en persoonlijke inzet.

Van oudsher hebben de Lions de reputatie van een club voor oudere heren, maar dat beeld is al lang niet meer terecht, als het dat überhaupt ooit is geweest. Van de 484 Lionsclubs in Nederland zijn er nog altijd wel 267 mannenclubs, weet Peter van Es, secretaris van de GouverneursRaad. Maar vrouwenclubs (27), gemengde clubs (142) en de jongerenclubs (Leo’s, dit zijn er 25) zijn druk bezig met de inhaalslag.

De Lions hebben zelf de vrijheid om activiteiten te ontplooien onder het overkoepelende motto: We Serve. Peter onderscheidt drie verschillende bezigheden: ‘Er is de fondsenwerving voor goede doelen, van lokaal tot internationaal. Mijn eigen club is bijvoorbeeld twee jaar bezig geweest met het inzamelen van geld voor een nieuwe vleugel aan een kinderziekenhuis in Zambia. Al het opgehaalde geld gaat overigens direct naar het goede doel. Kosten voor organisatie van de activiteiten komen voor rekening van de Lions zelf.’

‘Daarnaast serven we de community. Er zijn clubs die pubquizzen houden om geld op te halen en mensen een leuke avond te bezorgen, andere clubs organiseren evenementen voor ouderen, zoals concerten of kerstdiners. De ene club is ambitieuzer in de fondsenwerving, ergens anders trekken leden erop uit om het bos te onderhouden terwijl weer een andere club allerlei projecten opzet op het gebied van laaggeletterdheid.’

Ten slotte is er het sociale aspect waarvoor onderling activiteiten ondernomen worden, want de Lions zijn evengoed vriendenclubs.

De Lionsorganisatie wordt bestuurd door vrijwilligers. ‘Cantrijn helpt ons aan continuïteit’, stelt Peter van Es. ‘Op administratief vlak, maar ook bij het faciliteren van vergaderen bijvoorbeeld. Door corona moesten we onze voorjaarsconventie voor het eerst online houden. Zulke zaken maakt Cantrijn mogelijk voor ons.’

Sluiten