JCI: learning by doing

Junior Chamber International, of de Junior Kamer in het Nederlands, is de serviceclub voor young professionals tot 40 jaar. In JCI vinden zij een vereniging waarbinnen ze zich zakelijk kunnen ontwikkelen, een netwerk opbouwen (met nationale en internationale contacten) en een bijdrage kunnen leveren aan de lokale maatschappij.

JCI-leden staan vaak aan het begin van hun werkzame carrière als zij lid worden en mogen lid blijven tot hun veertigste levensjaar, daarna ‘knakken’ zij en zit hun tijd erop. De opgedane connecties en de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn, in deze fase van hun loopbaan, zeer waardevol. ‘Voor mij persoonlijk waren de persoonlijke trainingen die aangeboden worden een belangrijke reden om lid te worden’, vertelt Jozé Danen, Secretaris-Generaal van JCI Nederland in 2020. ‘JCI biedt je de mogelijkheden om dingen te leren of functies op te pakken. Onder het motto ‘one year to lead’ is de vereniging daar ook op ingericht. Wil je leren leidinggeven of jezelf financieel ontwikkelen, dan kun je een jaar voorzitter of penningmeester worden van je eigen Kamer. Heb je inspiratie om trainer te worden, dan kun je een trainingscyclus doorlopen en JCI-trainer worden. Ik zie JCI als een veilige omgeving waarin je allerlei competenties en vaardigheden kunt ontwikkelen.’

In Nederland heeft JCI momenteel 84 Kamers die zich vanuit hun eigen identiteit en op hun eigen manier lokaal maatschappelijk inzetten. Het zakelijke aspect komt terug door daarbij ook het eigen netwerk aan te spreken of door sponsoring op te halen.

Cantrijn beheert het dagelijks secretariaat voor JCI Nederland met betrekking tot post, telefoon en e-mail en notuleert onder andere bij de drie jaarlijkse landelijke congressen. ‘Jannick de Wit van Cantrijn heeft inmiddels een behoorlijke kennis van de vereniging. Zij voert ook de eerste enthousiaste gesprekken met potentiële kandidaat-leden. Ze zou makkelijk zelf lid kunnen worden.’

Sluiten