Secretariaatsvoering

Jouw complete bureauorganisatie. Cantrijn verzorgt het.

Tal van verenigingen, stichtingen en projectorganisaties hebben geen eigen kantoor en vaak ook geen eigen medewerkers in dienst. Zij zijn als het ware ‘virtueel’ georganiseerd en kiezen ervoor om hun secretariaat flexibel te organiseren met ondersteuning van Cantrijn.

Secretariële ondersteuning

Het secretariaat is het kloppend hart van jouw organisatie. Onze secretariaatsmedewerkers en projectassistenten dragen zorg voor de adequate inrichting van alle processen binnen het bureau en staan garant voor een professionele uitvoering van alle voorkomende secretariële taken, zoals het notuleren van vergaderingen, telefoon en e-mailbehandeling en het agendabeheer.

Ledenadministratie

Voor veel van onze verenigingsklanten is de ledenadministratie de backbone van hun organisatie. Van hieruit vindt alle communicatie en natuurlijk facturering plaats. Ook is het de bron van nuttige managementinformatie. Cantrijn werkt hiervoor met Semble, ons community platform, zodat de gewenste informatie bijgehouden kan worden en leden zelf hun eigen gegevens kunnen muteren. Wel zo gemakkelijk!

Informeer naar de mogelijkheden!
Klantcases
1b
De onafhankelijke partij bij geschillenregelingen

Het beslechten van een klacht of geschil vergt soms een uitspraak van een objectieve buitenstaander. In meerdere vakgebieden bestaan hiervoor speciale regelingen. Zo beoordeelt de Geschillencommissie ...

polio
Rotary: People of Action

1,2 miljoen Rotaryleden in 36 duizend clubs zetten zich over de hele wereld in voor de lokale, nationale en internationale samenleving. ‘Dat doen we vanuit onze professie’, vertelt Ron Bolderman, Rota...

Lions-GrootGooisDictee 2018-1
Lions: we serve!

De Lionsorganisatie is één van de grootste non-gouvernementele organisaties ter wereld. De Lions stellen zich zelf ten dienste van de samenleving en doen dat middels fondsenwerving en persoonlijke inz...

JCI-CvA Leeuwarden - JCI Friesland - 19-1-19 credits Team Horsthuis
JCI: learning by doing

Junior Chamber International, of de Junior Kamer in het Nederlands, is de serviceclub voor young professionals tot 40 jaar. In JCI vinden zij een vereniging waarbinnen ze zich zakelijk kunnen ontwikke...

6
Creatief meedenken over zichtbaarheid en ledenwerving

Hoe blijf je relevant en aantrekkelijk voor je doelgroep? Hoe bereik je je (nieuwe) leden en behoud je je bestaansrecht? Als strategisch partner helpt Cantrijn verenigingen passende antwoorden vinden ...

Sluiten