Secretariaatsvoering

Tal van organisaties hebben geen eigen kantoor en vaak ook geen eigen medewerkers. Wij fungeren in die gevallen als thuisbasis. Jouw volledige bureau wordt domicilie geboden en gerund door onze medewerkers; de telefoon wordt opgenomen uit naam van jouw organisatie en onze kantoren dienen als locatie voor besprekingen en het uitvoeren van werkzaamheden. Het bureau opereert zo zelfstandig als je het wenst.

Secretariële ondersteuning

De backoffice is het visitekaartje van jouw organisatie. Onze secretariaatsmedewerkers en projectassistenten dragen zorg voor de adequate inrichting van alle processen binnen het bureau en staan garant voor een professionele uitvoering van alle voorkomende secretariële taken, zoals notuleren van vergaderingen, telefoon en e-mailbehandeling en het agendabeheer.

Ledenadministratie

Voor veel van onze klanten is de ledenadministratie de backbone van haar organisatie. Van hieruit vindt communicatie en facturering plaats en geeft het inzicht in diverse managementinformatie. Cantrijn werkt hiervoor met een online community platform van cMember (een van de zusjes van Cantrijn), zodat de gewenste informatie bijgehouden kan worden en leden zelf hun eigen gegevens kunnen muteren. Wel zo gemakkelijk!

Congresorganisatie

Onze organisatiespecialisten ondersteunen verenigingen, stichtingen en andere organisaties bij het organiseren van 'kennisintensieve' workshops, trainingen, symposia en/of congressen. Met een gerust hart kun je de complete organisatie aan ons overlaten. Samen met de opdrachtgever bekijken we welke taken we op ons nemen en welke taken je als opdrachtgever zelf uitvoert. Op die manier ontstaat er een hechte samenwerking en zijn wij jouw samenwerkingspartner voor elke bijeenkomst!

Sluiten