Samen slimmer in de sector openbaar bestuur

Overal waar samengewerkt wordt, is behoefte aan coördinatie en ondersteuning. Vanuit deze gedachte opereert ook ons cluster ‘openbaar bestuur’. Samenwerking tussen overheidsorganisaties onderling, tussen gemeenten en private partijen of tussen vakspecialisten binnen overheidsorganisaties. Cantrijn organiseert het verbindende secretariaat en de communicatie-infrastructuur. Binnen ons cluster ‘openbaar bestuur’ is juridische en bestuurskundige kennis in huis en ervaring op het gebied van burgerparticipatie, de omgevingswet, omgevingsrecht, basisregistraties, belastingen en andere publieke taken. Ook nemen onze specialisten graag het ambtelijk secretariaat op zich van bijvoorbeeld een bezwaarschriftencommissie, klachtencommissie of OR.

Bekijk onze klantcases

We zijn samen slimmer met o.a.:

Meer weten over ons cluster openbaar bestuur? Neem contact met ons op!

Sluiten