Advies

Hoe is de ondersteuning binnen jouw organisatie georganiseerd? Hoe functioneren stafafdelingen als HR, financiën, communicatie, kwaliteit en facilitair binnen jouw organisatie? Kan jouw stafmanager nog wel wat hulp gebruiken bij zaken die eigenlijk al veel te lang liggen en nu toch wel een keer opgepakt moeten worden? Dan wordt het tijd voor Cantrijn!

Onze adviseurs zijn zonder uitzondering zeer ervaren in hun vak en helpen je echt verder, zowel organisatorisch als vakinhoudelijk. Niet met dikke rapporten, maar met direct bruikbare tips, adviezen en concrete producten. Zij- aan-zij met jou en jouw stafprofessionals staat alles in het teken van ‘leveren’! Want ondersteuning kan altijd beter!

Zijn de ‘HR-basics’ binnen jouw organisatie op orde?

Mensen maken jouw organisatie. Aandacht voor hun rol en functioneren is de essentie van HR-beleid. Een duidelijk personeelshandboek, goede functieomschrijvingen, gekoppeld aan een helder loongebouw, en een compleet opleidingsplan zijn onmisbaar. Heeft jouw organisatie deze ‘HR-basics’ op orde?

Onze HR-specialisten helpen jouw organisatie graag verder met een kant-en-klaar ‘Personeelshandboek’. Compleet met alle voor jouw organisatie noodzakelijke (CAO-) regelingen, processen en standaard documenten! En dat alles voor een vast bedrag. Hiervoor verzorgen we het gehele traject, van interviews, het schrijven van teksten, het betrekken van de ondernemingsraad tot aan de communicatie naar de medewerkers, samen met directie of management. Alleen de juiste functieomschrijvingen nodig? Of een eigen opleidingsplan? Ook hierbij helpen we je graag.

Informeer naar de mogelijkheden!
Klantcases
EFOMP-brexit3
EFOMP opgericht in Nederland

De European Federation of Organisations for Medical Physics is een federatie van nationale beroepsverenigingen voor de klinische fysica uit vierendertig Europese landen. De EFOMP is gevestigd in het V...

Sluiten