Verenigingsmanagement & Secretariaatsvoering

Tal van organisaties hebben geen eigen kantoor en vaak ook geen eigen medewerkers. Wij fungeren in die gevallen als thuisbasis. Jouw volledige bureau wordt domicilie geboden en gerund door onze medewerkers; de telefoon wordt opgenomen uit naam van jouw organisatie en de onze kantoren dienen als locatie voor besprekingen en werkzaamheden. Het bureau opereert zo zelfstandig als je het wenst.

Verenigingsmanagement

Voor verenigingen en stichtingen vervullen wij de rol van beleidsmedewerker, ambtelijk secretaris of verenigingsmanager, binnen projectorganisaties opereren onze ondersteuners als assistent-projectleider of directieassistent. Als operationele rechterhand van het bestuur of het management signaleren wij relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, onderhouden wij contacten met alle relevante stakeholders en zorgen wij voor de juiste actie. Een geruststellende gedachte!

Secretariaatsvoering

De backoffice is het visitekaartje van jouw organisatie. Onze secretariaatsmedewerkers en projectassistenten dragen zorg voor de adequate inrichting van alle processen binnen het bureau en staan garant voor een professionele uitvoering van alle voorkomende secretariële taken.

Financiële administratie

De financiële administratie is de ruggengraat van jouw organisatie. Onze administrateurs en boekhoudkundige medewerkers staan continu borg voor heldere cijfers. Van inrichting van financiële projectadministratie tot aan verantwoordingstrajecten richting subsidieverstrekkers.

Congresorganisatie

Onze organisatiespecialisten ondersteunen verenigingen, stichtingen en andere organisaties bij het organiseren van 'kennisintensieve' workshops, trainingen, symposia en/of congressen. Met een gerust hart kun je de complete organisatie aan ons overlaten. Samen met de opdrachtgever bekijken we welke taken we op ons nemen en welke taken je als opdrachtgever zelf uitvoert. Op die manier ontstaat er een hechte samenwerking en zijn wij jouw samenwerkingspartner voor elke bijeenkomst!

Casuïstiek
annoncetool
Processen efficiënter inregelen

Wanneer we een nieuwe klant overnemen, zijn we altijd kritisch op de werkprocessen. De Rotary heeft een magazine dat periodiek uitkomt, waarbij advertenties geplaatst kunnen worden. Dit bleek een zeer...

Sluiten