Secretariaatsvoering

Autonome en onafhankelijke geschillencommissie

Speciaal voor corporaties bieden wij professionele ondersteuning bij klachtenafhandeling. In gezamenlijkheid begeleiden wij het gehele proces van de klacht. Van binnenkomst van de klacht, beoordeling en registratie daarvan in het register en correspondentie met betrokken partijen tot en met het plan...

Sluiten